SCIENTIFIC ARTICLES

KONECNIK RUZZIER, Maja, DE CHERNATONY, Leslie (2013). Developing and applying a place brand identity model: The case of Slovenia. Journal of Business Research, vol. 66, no. 1, pp. 45-52.

 

KONECNIK RUZZIER, Maja, RUZZIER, Mitja (2013). A modern approach to brand conceptualisation. Transformations in Business & Economics, vol. 12, no. 1 (28), pp. 121-134.

 

TERGLAV, Katja, KAŠE, Robert, KONEČNIK RUZZIER, Maja (2013). Konceptualni model vpliva notranjega brandinga na ustvarjalne presežne vrednosti za porabnike. Economic and Business Review, vol. 15, specila issue, pp. 169-190.

 

LAP, Romana, KONECNIK RUZZIER, Maja (2013). Nakupno vedenje turistov: Potovati s turističnimi agencijami ali v lastni režiji? = Consumer behaviour in tourism: Traveling with travel agencies or individually? (In Slovenian language). Akademija MM,   vol. 13, no. 21, pp. 11-22.

 

PETEK, Nuša, KONEČNIK RUZZIER, Maja (2013). Brand identity development and the role of marketing communications: Brand experts' view. Managing Global Transitions, vol. 11, no. 1, pp. 61-78.

 

KONEČNIK RUZZIER, Maja, PETEK, Nuša (2012). Country brand I feel Slovenia: First response from locals. Economic Research, vol. 25, no. 2, pp. 465-484.

KONEČNIK RUZZIER, Maja. (2012). Developing brand identity for Slovenia with opinion leaders. Baltic Journal of Management, vol. 7, no. 2, pp. 124-142.

KONEČNIK RUZZIER, Maja, PETEK, Nuša (2012). The importance of diverse stakeholders in place branding : the case of "I feel Slovenia". Anatolia, vol. 23, no. 1, pp. 49-60.

KONEČNIK RUZZIER, Maja, PETEK, Nuša, LAPAJNE, Petra, MILINOVIĆ, Davorin (2011). Brand I feel Slovenia: The inclusion of representatives of key stakeholder groups into the process of its development. Management, vol. 6, no. 4, pp. 399-417.

GARTNER, William C., KONEČNIK RUZZIER, Maja (2011). Tourism destination brand equity dimensions: Renewal versus repeat market. Journal of Travel Research, vol. 50, no. 5, pp. 471-481.

MALOVRH, Metka, KONEČNIK RUZZIER, Maja (2011). Familiarity and identification with the brand I feel Slovenia. Naše gospodarstvo, vol. 57, no. 1/2, pp. 47-54.

KONEČNIK RUZZIER, Maja (2010). Extending the tourism destination image concept into customer-based brand equity for a tourism destination. Economic Research, vol. 23, no. 3, pp. 24-42.

KONEČNIK RUZZIER, Maja (2010). Clarifying the concept of customer-based brand equity for a tourism destination. Annales, Series Historia et Sociologia, vol. 20, no. 1, pp. 189-200.

KONEČNIK RUZZIER, Maja (2009). Notranji pogled na razvoj znamke I feel Slovenia: soustvarjanje njene identitete s pomočjo mnenj strokovnjakov. Organizacija, vol. 42, no. 4, pp. A188-A193.

KONEČNIK RUZZIER, Maja, LAPAJNE, Petra, DRAPAL, Andrej, DE CHERNATONY, Leslie (2009). Celostni pristop k oblikovanju identitete znamke I feel Slovenia. Akademija MM, vol. 9, no. 13, pp. 51-62.

PETEK, Nuša, KONEČNIK RUZZIER, Maja (2008). Uvajanje znamke 'I feel Slovenia' ali 'Slovenijo čutim': Odziv prebivalcev Slovenije, Akademija MM, vol. 8, no. 12, pp. 49-60.

KONEČNIK, Maja, RUZZIER, Mitja (2008). The customer's perspective on the tourism destination brand: A structural equation modeling study. Transformations in Business and Economics, vol. 7, no. 1, pp. 169-184.

KONEČNIK, Maja, GO, Frank (2008). Tourism destination brand identity: The case of Slovenia. Journal of Brand Management, vol. 15, no. 3, pp. 177-189.

PFAJFAR, Gregor, KONEČNIK, Maja (2007). Trgovska blagovna znamka. Teorija in praksa, vol. 44, no. 5, pp. 641-657.

KONEČNIK, Maja, GARTNER, William C. (2007). Valor de marca de un destino: La perspectiva del consumidor. Annals of Tourism Research en Español, vol. 9, no. 1, pp. 19-43.

RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, HISRICH, Robert D., KONEČNIK, Maja (2007). Human capital and SME internationalization : a structural equation modeling study. Canadian Journal od Administrative Sciences, vol. 24, no. 1, pp. 15-29.

KONEČNIK, Maja (2007). Merjenje podobe Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo nestrukturiranih in strukturiranih vprašanj. Akademija MM, no. 11, pp. 43-47.

KONECNIK, Maja, GARTNER, William C. (2007). Customer-based brand equity for a destination. Annals of Tourism Research, vol. 34, no. 2, pp. 400-421.

RUZZIER, Mitja, KONEČNIK, Maja (2007). Internacionalizacija malih in srednjih podjetij: Integrativni konceptualni model. Organizacija, letn. 40, št. 1, str. 42-53.

PFAJFAR, Gregor, KONEČNIK, Maja (2006). Razvoj (identitete) trgovskih blagovnih znamk v podjetju Merkur. Economic and Business Review, vol. 8, special issue, pp. 65-90.

RUZZIER, Mitja, ANTONČIČ, Boštjan, KONEČNIK, Maja (2006). The resource-based approach to the internationalisation of SMEs: Differences in resource bundles between internationalised and non-internationalised companies. Zagreb International Review of Economics and Business, vol. 9, no. 2, pp. 95-116.

KONEČNIK, Maja (2006). Croatian-based brand equity for Slovenia as a tourism destination. Economic and Business Review, vol. 8, no. 1, pp. 83-108.

RUZZIER, Mitja in KONEČNIK, Maja (2006). The internationalization strategies of SMEs: The case of the Slovenian hotel industry. Management, vol. 11, no. 1, pp. 17-35.

KONEČNIK, Maja in RUZZIER, Mitja (2006). The influence of previous visitation on customer's evaluation of a tourism destination. Managing Global Transitions, vol. 4, no. 2, pp. 145-165.

KONEČNIK, Maja (2006). Izzivi proučevanja kompleksne narave blagovne znamke s pomočjo uravnoteženega pogleda nanjo. Organizacija, vol. 39, no. 4, pp. 265-272.

KONEČNIK, Maja (2006). Ovrednotenje premoženja znamke Slovenije kot turistične destinacije v očeh Nemcev in Hrvatov. Naše Gospodarstvo, vol. 52, no. 1/2, pp. 37-49.

KONEČNIK, Maja (2005). Slovenia as a tourism destination: Differences in image evaluations perceived by tourism representatives from closer and more distant markets. Economic and Business Review, vol. 7, no. 3, pp. 261-282.

KONEČNIK, Maja (2005). Empirično ovrednotenje podobe Slovenije kot turistične destinacije v očeh tujih predstavnikov turistične dejavnosti. Naše Gospodarstvo, vol. 51, no. 1-2, pp. 109-120.

KONEČNIK, Maja (2004). Evaluating Slovenia's image as a tourism destination: A self-analysis process towards building a destination brand. Journal of Brand Management, vol. 11, no. 4, pp. 307-316.

KONEČNIK, Maja (2003). Opredelitev, vrste in kooperativne funkcije turistične destinacije. Organizacija, vol. 36, no. 5, pp. 320-326.

KONEČNIK, Maja (2002). The image as a possible source of competitive advantage of the destination: The case of Slovenia. Review Tourism, vol. 57, no. 1/2, pp. 6-12.

KONEČNIK, Maja (2001). Proces in krivulja učenja podjetja. Organizacija, vol. 34, no. 6, pp. 389-396.© Maja Konečnik Ruzzier
Enable cookies | Izdelava spletne strani: PLAN e d.o.o.